AVÍS LEGAL

Aquest avís legal regula la navegació i les Condicions generals d’ús de la web Opera Terrassa i dóna compliment al previst a l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i el compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable.

Titularitat

La pàgina web www.operaterrassa.cat, pertany a ASSOCIACIÓ ÒPERA TERRASSA (en endavant AOT), amb NIF núm. G72584238 i domicili a Terrassa (08221), carrer Sant Quirze, núm.2, inscrita al Registre d’Associacions de Barcelona, amb número 72233.

Objecte

A través del Lloc Web, us oferim als Usuaris la possibilitat d’accedir a la informació sobre la nostra activitat i serveis.

Privacitat i tractament de dades

Quan per a l’accés a determinats continguts o servei sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els Usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. L’AOT donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats a l’apartat Protecció de dades.

Modificacions i Responsabilitats

AOT es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu Lloc Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que AOT ofereix en aquest Lloc Web i a no emprar-los per a incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordenament legal.

AOT no es responsabilitza de possibles danys derivats d’interferències, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions motivades per causes alienes a l’entitat. Tampoc respondrà pels danys causats per tercers mitjançant intromissions il·legítimes de tercers.

Enllaços Externs

La web pot facilitar l’accés a altres llocs web que permeten a l’usuari accedir a altres pàgines i portals d’internet titularitat de tercers, amb la finalitat de facilitar recursos o informacions d’interès. No obstant, AOT no es fa responsable del contingut dels mateixos, del funcionament del web enllaçat o dels possibles danys derivats de l’accés o ús del mateix, al no ser-ne el titular.

Tanmateix, en el supòsit que un usuari detecti qualsevol tipus d’irregularitat en relació als llocs enllaçats, es pot comunicar a AOT a l’efecte d’adoptar les mesures oportunes, sense que en cap cas la comunicació comporti l’assumpció de responsabilitat ni obligació per part del titular de la web www.operaterrassa.cat.

Propietat Intel·lectual

L’Usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren al Lloc Web i en especial, dissenys, textos, imatges, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i/o comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, sobre els continguts i/o qualssevol altres elements inserits a la pàgina, que són propietat exclusiva de l’AOT i /o de tercers, els qui tenen el dret exclusiu d’utilitzar-los. 

En cap cas l’accés al Lloc Web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels drets esmentats, llevat que s’estableixi expressament el contrari. 

Resolució de controvèrsies

Les presents Condicions Generals d’Ús, així com l’ús del Lloc Web, es regeixen per la legislació espanyola. Aquestes condicions queden subjectes a l’ordenament jurídic espanyol. Per a la resolució de qualsevol conflicte que es pugui derivar de l’accés a la pàgina web i del seu ús, seran competents els Jutjats i Tribunals que es determinin legalment.